Karpaty Offer - prolog 2008

22 sierpnia 2008 ruszył prolog festiwal Karpaty Offer. Poszczególne dni festiwalowe były poświęcone różnym sztukom (muzyka, sztuki plastyczne, taniec, działania teatralne i parateatralne, film, fotografika itp.). W ramach projektu zaprezentowały się zespoły i twórcy ze wszystkich krajów karpackich.
Każdy dzień festiwalowy kończyły spektakularne wydarzenia: koncerty, pokazy ogniowe, spektakle teatrów ulicznych i grup kuglarsko - mimicznych.


Nowatorską atrakcją było uruchomienie pociągu KARPATY OFFer. Będzie to pociąg relacji Kraków - Nowy Sącz, wyruszający ze stolicy regionu w piątek
o godz. 10.34. Przejazd tym pociągiem umożliwi mieszkańcom regionu i turystom uczestnictwo w festiwalu przy jednoczesnym podziwianiu przyrodniczo-krajobrazowej atrakcyjności Małopolski. W każdym wagonie będą się odbywać festiwalowe prezentacje, pociąg będzie specjalnie oznakowany, aby promować festiwal. Akcja ta jest organizowana we współpracy z PKP - Małopolskie Przewozy Regionalne oraz Stowarzyszeniem Wschodnia Perspektywa z Krakowa (organizator festiwali kultury: huculskiej, macedońskiej, rumuńskiej w Krakowie) , które jest partnerem Instytutu, pomagając w nawiązaniu kontaktów z artystami i organizacji pokazów w pociągu festiwalowym.

Festiwalowi towarzyszyć będą „artystyczne debiuty" studentów szkół artystycznych z regionu Karpat. W tym roku będą to prezentacje środowiska plastyków i wokalistów z Państwowej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Zostały również przygotowane ciekawe akcje artystyczne:


STREET ART
Akcja wg. pomysłu i scenariusza Marka Styczyńskiego polegać będzie na wspólnym wykonaniu wielkoformatowego graffiti przez nowosądeckich i presovskich młodych artystów. Uzyskaliśmy zgodę władz miasta na to, aby takie malowidło ozdobiło fragment muru oporowego na rogu ul. Wazów i Kościuszki. Czekamy na opinię Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w tej kwestii. Zastosowane będą różne techniki street art'u m.innymi :szablon i graffiti.

Została również przygotowana Mapa Street Art w Nowym Sączu, która pokazuje, gdzie w naszym mieście znajdują się najciekawsze „sprayowe" dzieła. Wydawnictwo zawieta tekstyi Marka Styczyńskiego (w języku polskim) i Anny Nacher (po angielsku) stanowiące ciekawe opracowania tego tematu, ukazujące twórczość młodych sądeczan w szerszym, europejskim kontekście. Mapa jest zaproszeniem do spaceru ulicami Nowego Sącza i odnalezienia wartościowych przejawów sztuki ulicy.

PODPATRYWANIE MIASTA - FOTOGRAFIA OTWORKOWA
Akcja wg. pomysłu Bogdana Kiwaka (studiował fotografię we Wrocławiu, od 2004 r. współpracuje z Projektem Karpaty Magiczne realizując wiele akcji multimedialnych w kraju i zagranicą; inicjator i dyrektor festiwalu WIDZI SIĘ w Starym i Nowym Sączu)

Akcja składa się z dwóch zasadniczych elementów : pierwszy z nich to ruchoma kamera otworkowa („fotokiosk"), wykonana z materiałów recyclingowych (stara lodówka) i przewozona w różne punkty miasta (zobacz mapka i harmonogram akcji), która będzie służyła do rejestracji krajobrazu i portretowania mieszkańców. Drugim elementem akcji są wolnostojące kamery oobscura przystosowane do obserwowania obrazu jaki się w nich pojawia i tym samym poznania podstawowych zjawisk optycznych i zasad działania fotografii klasycznej. Kamery „do podpatrywania miasta" pozwolą na zobaczenie Nowego Sącza, w odmienny niż zazwyczaj sposób.

Współpraca : studio Fotofabryka


FOTOGRAFIA ORGANICZNA
- plenerowa akcja bezkamerowej techniki fotograficznej
Pomysł: Bogdan Kiwak & Marek Styczyński (Nowy Sącz/Kraków)Akcja będzie trzecim ( po Galerii „Stary Dom" i „Stanicy") eksperymentem w ramach praktycznej realizacji metody nazwanej przez autorów fotografią organiczną  i działaniem w ekotonie. Zaplanowana jest na 23 i 24 sierpnia 2008 roku i odbędzie się na miejskich plantach w Nowym Sączu (obok kawiarni Kawka). Autorzy wraz  z uczestnikami akcji przygotują „uprawę fotograficzną" o wymiarach ok. 12 x 1,5 m.
W fazie inicjalnej na rozpostartej folii zostaną umieszczone arkusze papieru światłoczułego i pokryte materiałem organicznym pochodzącym z typowych dla Karpat siedlisk leśnych. Faza inkubacji będzie trwała około 24 godziny, podczas których materiał światłoczuły poddany będzie działaniu światła (dziennego
i sztucznego) oraz roztworów chemicznych powstałych z materiału organicznego. Po upływie doby, w fazie finalnej, arkusze papieru fotograficznego zostaną wydobyte  z materii organicznej i potraktowane roztworem octu dla wstrzymania procesów fotochemicznych oraz zreprodukowane cyfrowo. Arkusze wynikowe zostaną zamknięte w światłoszczelnych pojemnikach i następnie wysuszone bez dostępu światła.


Współpraca : Popradzki Park Krajobrazowy (logistyka, materiał organiczny)


Projekt jest nowym pomysłem o dużym potencjale rozwojowym. Mamy nadzieję, że festiwal spodoba się sądeczanom i turystom, a nawet, że stanie się atrakcją przyciągającą tych ostatnich w większej liczbie do Nowego Sącza. Plany na przyszłość są bardzo ambitne. Tworzy się też wokół tego pomysłu bardzo ciekawe grono instytucji, organizacji i - przede wszystkim - osobowości, dzięki którym te palny mają szansę się spełnić. Bardzo liczymy na przychylność mediów lokalnych dla tej imprezy, która może w przyszłości stać się marką Nowego Sącza, a nawet Małopolski.


PROGRAM


22 sierpnia (piątek)

 

 • 10.34 - 13.54 - pociąg Małopolska Karpaty OFFer (relacji Kraków - Nowy Sącz) występy zespołu ludowego Somes Napoca (Rumunia) w trakcie podróży pociągiem
 • 9.00 - 17.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - tak widzi camera obscura (Rynek, Jagiellońska, Planty) B. Kiwak
 • 11.00 - 14.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - Portrety" (fotografia otworkowa) B. Kiwak (ul. Jagiellońska)
 • W ciągu dnia na ulicach, plantach, Miasteczku Rowerowym - prezentacje środowiska plastyków i wokalistów z Państwowej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 16.30 - przejście zespołu ludowego Somes Napoca (Rumunia) spod Sokoła ul.Jagiellońską do Rynku
 • 17.00 - występ zespołu ludowego Somes Napoca ( Rumunia) na płycie Rynku - zwiastun koncertu na Miasteczku Galicyjskim (24 sierpnia)
 • 17.00 - wernisaż wystawy fotograficznej Kamila Bańkowskiego pt. „Piękno wspólnej krainy. Południowa Małopolska i północna Słowacja w fotografii". (Galeria MCK Sokół, ul. Długosza)
 • 18.00 - 22.00 - koncert „Muzyka Karpat" (scena na płycie Rynku)
 • 18.00 - Flare Beas Band (Węgry)
 • 19.00 - Bara Bura (Słowacja)
 • 20.00 - Joanna Słowińska z zespołem (Polska)
 • 21.00 - koncert „Karpaty Magiczne"(Nowy Sącz/Kraków) z towarzyszeniem akcji performatywnej (fireshow) w wykonaniu grupy Teatr SAO (Kraków)
 • Flare Beas Band z Węgier - autentyczny zespół cygański z pogranicza węgiersko - serbskiego. Ich instrumentarium to poza akompaniującą akustyczną gitarą - blaszane bańki na których jest wybijany żywy rytm oraz inne instrumenty perkusyjne ( np. drewniane łyżki) . Jednak głównym elementem muzycznym i siłą grupy są wielogłosowe śpiewy połączone z innymi wokalnymi ekspresyjnymi środkami wyrazu oraz ruch i taniec.
 • Bara Bura ze Słowacji. Zespół powstał podczas przygotowań do spektaklu opartego na scenariuszu do filmu La Strada F. Felliniego. Do tego projektu zostali zaproszeniu doświadczeni muzycy grający do tej pory w różnych składach jazz-art-folk na Słowacji. Wkrótce potem powstał ich własny, oryginalny program muzyczny będący artystyczną fuzją tradycyjnej muzyki z różnych regionów kulturowych. Do swoich aranżacji Bara Bura wykorzystuje elementy muzyki bałkańskiej, słowackiej, cygańskiej, żydowskiej i węgierskiej
 • Joanna Słowińska z zespołem - to sceniczna osobowość. Biorąc pod uwagę jej skalę głosu, swobodę artykulacji (przy jednoczesnej grze na skrzypcach!), radość śpiewania, a wreszcie artystyczną i estetyczną jakość jej muzykowania, trzeba przyznać, że to jedna z najbardziej wyrazistych i charyzmatycznych postaci na polskiej scenie, nie tylko folkowej. Folkowość pozostaje jednak nie bez znaczenia, bo artystka jest zafascynowana polską tradycją ludową. Czerpiąc z niej, tworzy pełne emocji, współcześnie brzmiące, choć w całości akustycznie grane utwory. (...) świetnie przemyślana muzyczna, aranżacyjna koncepcja - i bardzo dobry zespół muzyków.
 • Karpaty Magiczne - Projekt Karpaty Magiczne / The Magic Carpathians Project został założony przez Annę Nacher i Marka Styczyńskiegow 1998 roku, po rozwiązaniu grupy ATMAN. Muzyka uprawiana w ramach Projektu nawiązuje do jazzowych innowacji sonicznych i strukturalnych inspirowanych brzmieniami etnicznymi posługując się idiomami muzyki tradycyjnej Europy środkowej i Wschodniej. Krytycy w Polsce i na świecie porównują Projekt Karpaty Magiczne do "wschodnioeuropejskiego Art Ensemble of Chicago", a specyficzna technika wokalna Anny Nacher jest opisywana przez przywołanie nazwisk Diamandy Galas, Renate Knaupt czy Lydii Lunch, choć śpiewa ona także klimatyczne, kameralne piosenki w stylu Brigitte Fontaine czy Bjork. W tym roku Karpaty Magiczne świętują jubileusz 10-lecia i koncert w trakcie festiwalu będzie wydarzeniem przygotowanym specjalnie na tę okazję.
 • Spektakularnym finałem koncertu będzie pokaz fireshow w wykonaniu Teatru SAO. Sztuka Awangarda Ogień. Ich spektakle są oparte na łączeniu ognia, tańca, elementów sztuki żonglerskiej i animacji scenicznej. Gdy w ciemności rozbrzmiewa muzyka ruch i ogień stają się formą ekspresji. Taniec z ogniem, połączony ze sztuką teatralną, odsłania nowe horyzonty oraz daje nowe możliwości wyrażania samego siebie.

23 sierpnia (sobota)

 • 9.00 - 17.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - tak widzi camera obscura (Jagiellońska nr 7, Planty) B. Kiwak
 • 10.00 - 11.00 - Fotografia Organiczna - plenerowa akcja bezkamerowej techniki fotograficznej. B. Kiwak i M. Styczyński. (Miejskie Planty obok Cafe Kawka - „obsadzenie" plantacji)
 • 11.00 - 14.00 - Street Art w Akcji. Międzynarodowe malowanie muru. Dwie ekipy artystów z Nowego Sącza i Prešowa (Współpraca: festiwal (t)urban, Prešov, Słowacja) (mur przy ul. Kościuszki)
 • 12.00 - 14.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - Portrety" (fotografia otworkowa) B. Kiwak (mur przy ul. Kościuszki)
 • 14.00 - 19.00 - Te Złote. Złota pantomima, zjawisko uliczne (Kraków) (ul. Jagiellońska, inne miejsca do ustalenia)
 • 16.00 - 18.00 - Miasteczko rowerowe - prezentacje środowiska plastyków i wokalistów z Państwowej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 17.00 - Duo Centrum, koncert klubowy (Klub Jazzgot, Rynek)

Teatry Ulicy

 

 • 18.30 - korowód kuglarzy grupy Locomotora (przemarsz ulicą Jagiellońską)
 • 18.45 - grupa Breakdance „Misjonarze Rytmu" (płyta Rynku)
 • 19.00 - Grupa Locomotora, pokaz żonglerki, szczudlarzy , miotaczy ognia, tallbike (płyta Rynku)
  Grupa Locomotora
  - Krakowska grupa działająca na pograniczu teatru i performanceu. Kuglarze, clowni, szczudlarze, miotacze ognia uświetniają swoimi występami parady uliczne i różne wydarzenia artystyczne.
 • 20.00 - Teatr KTO, spektakl QUIXOTAGE wg „Don Kichota" Cervantese (płyta Rynku)
  Teatr KTO z Krakowa - Teatr został założony przez absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1977 r. Od 1985 r. grupa uprawia również teatr uliczny. Od 1 stycznia 2005 roku Teatr KTO jest Teatrem Miejskim. Doświadczenia sceniczne, a także uliczne eksperymenty wykształciły specyficzny język tego teatru, którego tworzywem są: ciało aktora, głos, ruch, muzyka, a w bardzo ograniczonym wymiarze słowo. Teatr KTO stylem pracy i repertuarem nawiązuje do tradycji średniowiecznego teatru jarmarcznego, wędrownego, kuglarskiego. Wszystko to sprawia, że spektakle teatru są spontaniczne i gorąco przyjmowane przez różnego typu widownię. Teatralne archetypy i emocjonalny charakter widowisk, skutecznie zlikwidowały barierę niezrozumienia między TEATREM KTO a widzami, zarówno tymi z małych miast i miasteczek, jak i tymi z sal renomowanych festiwali teatralnych. Spektakle Teatru KTO prezentowane były na najważniejszych festiwalach teatralnych w Polsce, a także Szwecji, Niemczech, Austrii, Rosji, Ukrainie, Brazylii, Belgii, Czechosłowacji, Słowacji, Węgrzech, Hiszpanii, Holandii, Francji, Kostaryce, Bułgarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Litwie


24 sierpnia (niedziela)- Miasteczko Galicyjskie - "Galicyjski Galimatias"

 • 14.00 - występ zespołu ludowego Somes Napoca (Rumunia).
  Somes Napoca z Rumuni - Zespół pochodzi z Miasta Kluż Napoca i reprezentuje kulturę Klużu - partnerskiego regionu Małopolski. Od ponad 15 lat zespół z sukcesami występuje na scenach Europy i Ameryki Północnej, przedstawiając kulturę „etnicznego kotła" zachodniej i północno-zachodniej Rumunii. Niezwykle barwny, żywy i porywający występ zakończy się warsztatami tańców rumuńskich prowadzonymi przez członków zespołu.
 • 16.00 - Teatro Tatro, spektakl „Opowieść o stworzeniu świata" (Słowacja)
  Teatro Tatro ze Słowacji. - jest teatrem magicznym. Nazwa tego teatru jest równie niecodzienna, jak jego scena i brzmi: Wolne Stowarzyszenie Aktorów, Reżyserów, Artystów, Ich Małżonek, Kochanek, Dzieci, Psów i Kotów, czyli Wędrowny Teatr-Cyrk Teatro Tatro . Grupa powstała w 1990 roku w położonej u podnóża słowackich Tatr Nitrze. Jej twórcy na co dzień pracują w repertuarowych teatrach, latem skrzykują się, aby grać własne przedstawienia, z którymi wędrują przez środkową i południową Europę. Sceną, a zarazem środkiem transportu jest wóz cyrkowy, zwany Maringotką. Odwiedzili z nim zarówno prestiżowe festiwale, takie jak "Kontakt" w Toruniu jak i małe wioski na zakarpackiej Ukrainie, gdzie nigdy nie dotarł jeszcze żaden teatr. U nas w tym roku z mniejszym projektem, w przyszłym - mamy nadzieję - już z wozem, namiotem i wszelkimi akcesoriami..
 • 18.00 - Somes Napoca (Rumunia). Koncert i warsztaty tańca z różnych regionów Rumuni.
 • 14.00 -19.00 - występy grupy Locomotora (występy kuglarzy, szczudlarzy, clownów, i warsztaty nauki żonglerki)
 • 14.00 - 19.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - Portrety" (fotografia otworkowa) B. Kiwak
 • 14.00 - 19.00 - akcja uliczna pt. „Podpatrywanie miasta - tak widzi camera obscura B. Kiwak
 • 14.00 - 19.00 - prezentacja środowiska plastyków i wokalistów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 14.00 - 19.00 - prezentacje rzemiosła artystycznego (stoiska)
 • prezentacje kuchni regionalnych (punkty gastronomiczne)
 • prezentacja sztuki pisania ikon przez artystów z Rumunii
 
Komentarze  |  Dodaj swój komentarz
Przepisz znaki w odwrotnej kolejności (od końca): 47445
   


Brak komentarzy...

 Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach dotyczących festiwalu zaprenumeruj newsletter...


PATRONI MEDIALNI

 

PARTNERZY

 © 2009 Instytut Europa Karpat

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Projekt i wykonanie: inti.pl