O festiwalu

Głównym celem festiwalu jest przedstawienie różnorodnych zjawisk kulturowych i wyjątkowej aktywności twórczej mieszkańców Karpat, ich swoistej duchowej wspólnoty oraz szacunku dla tradycji, na kanwie której wyrasta rozmaitość współczesnych zjawisk artystycznych.
Akcent stawiany jest na bezpośredniość i szczerość kontaktów artysta - odbiorca (a nawet dotarcie do świadomości tego ostatniego jakby poza jego wolą), dlatego miejscem prezentacji będą „karpackie ulice" - rozumiane jako różnorodne szlaki komunikacyjne (również rynki, szlaki spacerowe i turystyczne, kolej, rzeki itp.). Pokazywanie na równych prawach amatorów i wyrosłych z ich grona profesjonalistów, tradycyjnych i współczesnych, artystycznych i wręcz kuglarskich działań ma na celu nie tylko zaintrygowanie odbiorców, ale też pozostawienie im możliwości wyboru, odnalezienia nurtów, które odpowiadają ich duchowym potrzebom. Nazwa podkreśla, że Karpaty mają wiele do zaoferowania; mówimy tak: mimo iż Karpaty są trochę „off", z dala od utartych szlaków turystycznych, a tutejsi ludzie mocno przywiązani są do rodzimej tradycji - mimo to, a może właśnie dlatego(!) - Karpaty są miejscem magicznym, pełnym kolorowej różnorodności i tolerancji. Uważamy, że czas najwyższy nobilitować niezwykłą kulturę lokalną w jej tradycyjnych i nowoczesnych przejawach i uczynić z niej jeden z podstawowych elementów promocji regionu. Słowem: KARPATY OFF, a więc niebanalne i jeszcze wolne od komercji, to zarazem KARPATY OFFer - oczekujące, otwarte i atrakcyjne.